... i scrapuszko

Do kompletu z kartką, choć dla innej adresatki
Komentarze